Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Προσλήψεις 21 ατόμων στο Δήμο Λεβαδέων

H Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων ανακοινώνει ότι θα συνάψει συμβάσεις
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψηφίων
προς μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο (Πρόγραμμα Relocation της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ) χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών έως 31/12/2016

Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού θα απασχοληθούν συνολικά είκοσι ένα (21)
άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων :

-Ένας (1) Συντονιστής Έργου
-Ένας (1) Οικονομικός Διευθυντής
-Ένας (1) Διευθυντής Προσωπικού/Διοίκησης
-Ενας (1) Διευθυντής Παροχών και Προμηθειών
-Ένας (1) Λογιστής
-Ενας (1) Βοηθός δεδομένων δράσεων ενημέρωσης – διοίκησης
-Ενας (1) Συντονιστής των Επιστατών και των Κοινωνικών Λειτουργών .
-Τέσσερις (4) Κοινωνικού Λειτουργοί ( 1 Λειτουργός ανά 14 διαμερίσματα )
-Τέσσερις (4) Επιστάτες Διαμερισμάτων ( 1 Επιστάτης ανά 14 διαμερίσματα )
-Τέσσερις (4 ) Διερμηνείς ( 1 Διερμηνέας ανά 14 διαμερίσματα )
-Δύο (2) Συνοδούς (1 Συνοδός ανά 35 διαμερίσματα )
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ