Eδώ... ξεπετάγεται η είδηση


Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Με 33 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 13η Ιουνίου 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 7.00 μ.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.Α/Θ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1. ΄Λήψη απόφασης για τη διάθεση θέσεων μαθητευομένων Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό  Έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Λεβαδέων κατά το σχολικό έτος 2018-2019
ΚΟΣΜΙΔΗ
2. Εγκριση της υπ αριθμ 65/2018 Απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ
ΤΟΛΙΑΣ
3. Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στο Δήμο Λεβαδέων ΚΟΣΜΙΔΗ
4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε ΔΗΜΑΡΧΟΣ
5. Κατανομή συνολικού ποσού 96.255,40ΕΥΡΩ (Β΄δόση 2018) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας ,Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων ΚΟΣΜΙΔΗ
6. Παράταση της υπ’ αριθμ. 15573/16-06-2017 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ» 266.247,50 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.
ΚΟΣΜΙΔΗ
7. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού   για την επιλογή αναδόχου διαχείρισης περισυλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ ), που βρίσκονται  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λεβαδέων.
ΚΟΣΜΙΔΗ
8. Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής ,παιδικής και βρεφονηπικακής φροντίδας βάσει της υπ αριθμ 3777/2-5-2018 {ρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ6-Γ6Ψ) της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
9. Σύσταση  τριμελούς Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού –διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο  , σύμφωνα με το Π.Δ. 524/80 παρ. 2 άρθρο 4. ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
10. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: ¨Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής των οδών Χαιρώνειας και Αισχύλου”
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
11. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ». ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
12. Σύσταση Επιτροπής  Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
13. Έγκριση Ε΄ Πρωτοκόλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
14.
Συμμετοχή της χορευτικής ομάδας “Μανουσάκια Κυριακίου” στο Φεστιβάλ Χορού του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων

15. ΄Εγκριση 6μηνης συνδρομής στον ηλεκτρονικό τύπο. ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
16. Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, για:Α) εργασίες επισκευής ταχογράφων των οχημάτων του Δήμου από τον οικον.   φορέα “ΣΟΦΟΣ Θ. ΣΤΑΥΡΟΣ” ,Β) εργασίες Μηχανουργού (Υπερκατασκευών) Απορριμματοφόρων, φορτηγών & Μ.Ε. του Δήμου από τον οικον. φορέα “ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ”. ΚΥΠΡΑΙΟΣ
17. Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, για: εργασίες Μηχανουργού (Υπερκατασκευών) Απορριμματοφόρων, φορτηγών & Μ.Ε. του Δήμου από τον οικον. φορέα “ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ” , ΚΥΠΡΑΙΟΣ
18. ΄Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, για: εργασίες “ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ” ΚΥΠΡΑΙΟΣ
19. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
20. ΄Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την πραγματοποίηση της 22ης Εκθεσης Γελοιογραφίας Λαφυστίου ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
21. ΄Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας  ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
22. ΄Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν στην πραγματοποίηση της 22ης Εκθεσης Γελοιογραφίας Λαφυστίου ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ
23. Εγκριση των αριθμ 28& 38/2018 Αποφάσεων του Δ/κού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΛ περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Λ οικον. Έτους 2018 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
24. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τροφεία Σχ. Έτους  2016-2017 ) του οφειλέτη Π. Α. του Λ. ,λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού  της φορολογητέας ύλης.        ΚΟΣΜΙΔΗ
25. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π.)   του οφειλέτη Δρόσου Ιωάννη του Ανδρέα ,λόγω λανθασμένης βεβαίωσης προσώπου.    ΚΟΣΜΙΔΗ
26. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Παράβαση Κ.Ο.Κ.   μηνός Σεπτεμβρίου  2017)  τoυ οφειλέτη Χρηστάκη Δημητρίου του Βασιλείου, λόγω   λανθασμένης βεβαίωσης προσώπου.      ΚΟΣΜΙΔΗ
27. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π.)   της οφειλέτου  Μαρίνη  Άννας του Σπύρου , λόγω λανθασμένου    τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.    ΚΟΣΜΙΔΗ
28. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π.)  του οφειλέτη Παπαθανασίου Ιωάννη του Νικολαου ,λόγω λανθασμένου  τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.  ΚΟΣΜΙΔΗ
29. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π.)   της οφειλέτου Παπαθανασίου Παγώνας του Γεωργίου ,λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.    ΚΟΣΜΙΔΗ
30. Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τέλος Άρδευσης Τοπ. Κοινότητας Ρωμέικου έτους 2013) του οφειλέτη  Ραμαντάνη Γεωργίου του Σεραφείμ ,λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης. ΚΟΣΜΙΔΗ
31. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο  (τέλος 0,5%)   του Καγιά Ι.-Παπαγεωργίου Δ. Ο.Ε , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.    ΚΟΣΜΙΔΗ
32. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος 0,5%)   του Γκώνια Αθανασίου του Δημοσθένη λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.    ΚΟΣΜΙΔΗ
33. Συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του δήμου λεβαδέων στο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Δήμου Σιθωνίας ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ                                    O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                     

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ