Eδώ... ξεπετάγεται η είδηση


Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

“Στα κάγκελα” οι γονείς του 2ου Γενικού Λυκείου Θήβας-Απαιτούν και τέταρτο τμήμα για την Ά τάξη

Την αγανάκτησή του εκφράζει ο Σύλλογος  Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γενικού Λυκείου Θήβας για τη συσσώρευση μαθητών ανά τμήμα.
ΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΙΤΗΣΗ

Του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Γενικού Λυκείου Θήβας, εδρεύοντος στη Θήβα, οδός Αυλίδος αρ.
1.

ΠΡΟΣ

Τη Διεύθυνση Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, εδρεύουσα στη Λιβαδειά Βοιωτίας, οδός Φίλωνος αρ. 35 – 39, που εκπροσωπείται νόμιμα από το Διευθυντή της κύριο Αλέξανδρο Καρκάνα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ
1. Την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/ θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, εδρεύουσα στη Λαμία, οδός Αρκαδίου αρ. 8.
2. Τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Α. Παπανδρέου αρ. 37.
3. Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, εδρεύον στην Αθήνα, λεωφόρος Συγγρού αρ. 60.

Κύριε Διευθυντή,
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην Ά Τάξη του 2ου Γενικού Λυκείου Θήβας φοιτούν αυτή τη στιγμή ενενήντα ένας (91) μαθητές, οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί σε τρία (3) τμήματα, εκ των οποίων τα δύο αριθμούν τριάντα (30) και το ένα τριάντα ένα (31) μαθητές αντίστοιχα.
Με την από 27/9/2018 επιστολή διαμαρτυρίας μας, όπως και με το υπ’αρ. πρωτ. 664/17-9-2018 Αίτημα του Σχολικού Συμβουλίου του Λυκείου σας έχει ζητηθεί η δημιουργία τέταρτου τμήματος.
Το αίτημά μας προφανώς στηρίζεται στο ότι η συγκέντρωση ενός τόσο μεγάλου αριθμού μαθητών ανά τμήμα δημιουργεί συνθήκες που αφενός δυσχεραίνουν εξαιρετικά το ομαλό εκπαιδευτικό έργο, αφετέρου ενέχουν κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των ανηλίκων τέκνων μας.
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι στην Ά Λυκείου φοιτεί τουλάχιστον ένας μαθητής με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση των τμημάτων.
Σε κάθε όμως περίπτωση, η άρνησή σας να προβείτε σε κατάτμηση των τμημάτων με τη δημιουργία τέταρτου τμήματος αντίκειται στις σχετικές νομικές διατάξεις.
Συγκεκριμένα, η υπ’αρ. 129818/Γ2/16-9-2013 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας  και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 2451/1-10-2013) ορίζει επί λέξει τα εξής: «Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από τους είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%».
Εν προκειμένω, εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχετε κοινοποιήσει σε εμάς ή στο Σχολικό Συμβούλιο καμία Απόφαση, με την οποία να προσδιορίζετε τις εξαιρετικές περιπτώσεις εκείνες που δικαιολογούν την προσαύξηση. Εφόσον πράγματι δεν έχετε εκδώσει σχετική Απόφαση, θεωρούμε την άρνησή σας να προβείτε σε κατάτμηση των τμημάτων απαράδεκτα αναιτιολόγητη.
Πολύ περισσότερο, ο συνολικός αριθμός των μαθητών της Ά Λυκείου ανέρχεται όπως προαναφέρθηκε σε ενενήντα έναν (91), δηλαδή είναι μεγαλύτερος ακόμη και από το επιτρεπόμενο όριο προσαύξησης του 10%. Συγκεκριμένα, ο καταρχήν επιτρεπόμενος αριθμός ισούται με 81 μαθητές (27 Χ 3), ενώ ακόμη και προσαυξανόμενος κατά 10% ανέρχεται σε 89 μαθητές (81 + 8), και πάλι δηλαδή υπολείπεται του υφιστάμενου αριθμού των ενενήντα ενός (91).
Ακόμη δε και εάν ληφθεί ως βάση υπολογισμού του αριθμού μαθητών το εκάστοτε τμήμα και όχι η Τάξη συνολικά, το ένα τμήμα αριθμεί τριάντα ένα (31) μαθητές, αριθμός που υπερβαίναι και πάλι τον ανώτατο προβλεπόμενο των τριάντα (30).
Συνεπώς, η άρνησή σας να προβείτε σε κατάτμηση των τμημάτων σε κάθε περίπτωση αντίκειται στην ως άνω Υπουργική Απόφαση.

Για τους παραπάνω λόγους
Επιφυλλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματός μας
Σας ζητούμε

Να μας κοινοποιήσετε την Απόφαση με την οποία έχετε προβεί σε προσαύξηση του αριθμού των μαθητών της Ά Τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Θήβας από ογδόντα ένα (81) σε ενενήντα ένα (91) στη βάση συγκεκριμένης εξαιρετικής περίστασης η οποία να το επιβάλει.
Να αποφασίσετε την κατάτμηση των τμημάτων της Ά Τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου κατ’εφαρμογή της υπ’αρ. 129818/Γ2/16-9-2013 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας  και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 2451/1-10-2013).
Θήβα, 7/10/2018
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας

3 σχόλια:

  1. Η επιστολή του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων στηρίζεται στην λογική και στον νόμο και θα πρέπει να εισακουσθεί από την Διεύθυνση.Η οικονομία θα πρέπει να γίνεται εκεί που πρέπει και όχι εκεί που δεν πρέπει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Εκλογές πλησιάζουν και κάποιοι πονηροί,παίζοντας το αγωνιστές και υποκινοντας μαθητές και γονείς πάνε να δρέψουν ψήφους.Να βολεύονται θέλουν αυτοί και η συντεχνία τους.Σιγα που τους πήρε ο πόνος για τους μαθητες.Εξαλλου αν ήταν το κόμμα τους στην εξουσία θα το έκαναν γαργαρα το θέμα,αν δεν έσπαγαν τα τμηματα με τους εικονικούς μαθητές.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Ο Ανώνυμος 7:45 ζεί στον κόσμο του μάλλον!Δεν χρειάζεται να λέμε την γνώμη μας παντού λέγοντας ανοησίες!Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης! Τα υπόλοιπα όλα είναι εκ του πονηρού και χωρίς ουσία!Η σιωπή είναι χρυσός σίγουρα!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ