Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Περιορίστε τη μουσική ...σε μια ώρα την ημέρα!


    Για επιδημία βαρηκοΐας λόγω των κλαμπ και της ακρόασης μουσικής με ακουστικά προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος ζητά από τον κόσμο να κατεβάσει την ένταση και να περιορίσει τη μουσική στη μία ώρα την ημέρα.


Σύμφωνα με έκθεση του ΠΟΥ, 43 εκατομμύρια νέοι 12-35 ετών σε όλο τον... κόσμο έχουν υποστεί απώλεια ακοής, και η συχνότητα του προβλήματος αυξάνεται: στις ΗΠΑ, το ποσοστό των εφήβων με βαρηκοΐα αυξήθηκε θεαματικά, από το 3,5% το 1994 στο 5,3% το 2006.

Στις χώρες υψηλού και μέσου εισοδήματος, όπου το πρόβλημα είναι εντονότερο, οι μισοί άνθρωποι στην ηλικιακή ομάδα των 12-35 ετών χρησιμοποιούν ακουστικά σε υπερβολικά υψηλή ένταση. Επιπλέον, το 40% εκτίθεται σε επιβλαβείς εντάσεις σε συναυλίες και μπαρ. Ως γενικό κανόνα, ο ΠΟΥ συνιστά τον περιορισμό της έντασης στις συσκευές ήχου στο 60% της μέγιστης έντασης.

«Αν και είναι σημαντικό να κρατά κανείς χαμηλά την ένταση, ο περιορισμός της χρήσης προσωπικών συσκευών μουσικής σε λιγότερο από μία ώρα την ημέρα θα βοηθούσε σημαντικά στη μείωσης της έκθεσης στον ήχο» αναφέρει η έκθεση.
Το ενημερωτικό φυλλάδιο που παρουσίασε ο οργανισμός τονίζει ότι η μέγιστη ασφαλής διάρκεια ακρόασης εξαρτάται από την ένταση του ήχου όπως αυτή μετράται σε decibel (dB).

Οι οδηγίες

-Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, η ένταση του ήχου σε μια συναυλία ροκ είναι ασφαλής για λιγότερο από μισό λεπτό.

-Για ήχους έντασης μέχρι 80 dB, όπως ο θόρυβος της μέσης ηλεκτρικής σκούπας, δεν υπάρχει περιορισμός
-Για εντάσεις των 85 dB, όπως ο θόρυβος στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, η διάρκεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες
-Στα 95 dB μιας μέσης μοτοσικλέτας το ασφαλές όριο είναι 47 λεπτά
-Η χρήση ακουστικών στη μέγιστη ένταση, περίπου 105 dB, είναι ασφαλής μόλις για τέσσερα λεπτά
-Στα 115 dB μιας συναυλίας ροκ, το όριο είναι μόλις 28 δευτερόλεπτα
-Στα 120 dB μιας σειρήνας ή μιας βουβουζέλας, το όριο πέφτει στα 9 δευτερόλεπτα.

Άλλες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
-Χρησιμοποιείστε ωτασπίδες σε μπαρ και κλαμπ
-Φροντίστε ώστε τα ακουστικά να εφαρμόζουν καλά στο αφτί ώστε η μουσική να ακούγεται καθαρά σε πιο χαμηλή ένταση
-Για τον ίδιο λόγο προτιμήστε ακουστικά με τεχνολογία ακύρωσης του περιβάλλοντος θορύβου
-Όταν βρίσκεστε σε μπαρ ή συναυλίες κάνετε συχνά διαλείμματα σε ήσυχους χώρους
-Απευθυνθείτε σε ωτορινολαρυγγολόγο αν έχετε εμβοές (κουδούνισμα στα αφτιά) ή αν παρατηρήσετε ότι δυσκολεύεστε να ακούσετε ήχους υψηλής συχνότητας όπως τα κουδούνια ή αν δυσκολεύεστε να ακούτε τους άλλους, ειδικά στο τηλέφωνο


Διαβάστε Περισσότερα »

3 θέσεις εργασίας στη Βοιωτία με προσλήψεις από τα ΕΛΤΑ


Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων (2 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (μερικής απασχόλησης), καθώς και 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Διανομέων ( μερικής απασχόλησης) χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την καλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχ. Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νομό Βοιωτίας και συγκεκριμένα των εξης, ανα υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικα και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παραρτημα ανακοινώσεων Συμβασεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολη αιτησεων συμμετοχης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν:
α) είτε ταχυδρομικα με συστημένη επιστολη, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. -Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας – Στερεας Ελλαδος, Τομέα Πόρων & Υποστηριξης, Τμημα Ανθρώπινου Δυναμικού, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 28 /2015, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381).
β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε μια από τις παρακάτω Μονάδες Ταχ. έργου:

1. Κεντρικό Κατάστημα Θηβών, Π. Δράκου 17, Τ.Κ. 322 00 ΘΗΒΑ, Τηλ. 22620-22235 Υπεύθυνος: κ. Μπελιάς Δημήτριος.
2. Κεντρικό Κατάστημα Λιβαδειάς, Παπασπύρου 8, Τ.Κ. 321 01 ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τηλ. 22610-26616.
Υπέυθυνος: κ. Κουτσούμπας Ανδρέας.
3. Κατάστημα Αράχωβας, Πλατ. Ξενία, Τ.Κ. 320 04 ΑΡΑΧΩΒΑ Τηλ. 22670-31253. Υπεύθυνη: κ. Στιβακτά Ευθυμία.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολης των αιτησεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακα) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας -Στερεας Ελλαδος, στα Κατασπηματα της υπηρεσίας μας στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχη: Η προθεσμία υποβολης των αιτησεων είναι ενιαία για όλες τις κατα τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης η αναρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα, που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Διαβάστε Περισσότερα »

Ρεύμα σε όσες πρώτες κατοικίες είχε κοπεί - Επίδομα σίτισης σε 300.000 άτομα

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή - Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί άξονες και ποιοι οι δικαιούχοι - Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπεται από το νομοσχέδιο
Επανασύνδεση κομμένου ρεύματος, επίδομα ενοικίου και επίδομα σίτισης είναι τα τρία βασικά μέτρα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που για ουσιαστικούς και συμβολικούς λόγους είναι το πρώτο που κατατέθηκε προς ψήφιση στην Βουλή.

Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο προβλέπεται:

α) Επανασυνδέονται όλα τα κομμένα ρεύματα σε κύριες κατοικίες χωρίς επιβάρυνση και παρέχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα έως 300 khw έως το τέλος του έτους. Όλα τα νοικοκυριά που ζουν σήμερα με κομμένο ρεύμα θα επωφεληθούν άμεσα από το μέτρο.

β) Επίδομα ενοικίου σε έως 30.000 νοικοκυριά για το 2015, με ενδεχόμενη παράταση και για το 2016. Η επιδότηση θα ανέρχεται στα 70 έως τα 220 ευρώ το μήνα. Η επιδότηση δεν θα αποτελεί φορολογούμενο εισόδημα για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ δεν θα μπορεί να κατασχεθεί για χρέη του προς πιστωτικά ιδρύματα. Αντίθετα, θα μπορεί να καλύπτει, συμψηφιζόμενο, βεβαιωμένες οφειλές του προς τη ΔΟΥ και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

γ) επίδομα σίτισης για την προμήθεια βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης για 300.000 άτομα. Το επίδομα θα δίνεται υπό μορφή κουπονιών ή ηλεκτρονικού μέσου προμήθειας αυτών των ειδών. Το ύψος του θα κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας για αγορά προϊόντων από επιχειρήσεις που θα θελήσουν να συνεργασθούν. Υπολογίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα λειτουργήσει και ως τόνωση των τοπικών αγορών, αφού θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που το επιθυμούν.

Εξηγώντας την προτεραιότητα της κατάθεσης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου κυβερνητικές πηγές εξηγούσαν ότι η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με τη λιτότητα που επέβαλαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις είχε δραματικές κοινωνικές επιπτώσεις καθώς όλοι οι κοινωνικοί δείκτες, όπως φτώχεια και ειδικότερα η παιδική φτώχεια, ανεργία, ανεργία των νέων επιδεινώθηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα.

Επικαλούμενες στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στα μέσα του 2014:
Φτάσαμε σε ποσοστό ανεργίας της τάξης του 26,4% (δηλαδή 1.280.101 ανέργους) και ειδικά για νέους τους ηλικίας 15-24 στο 52%.

Η φτώχεια στην χώρα αφορά στο 23,1% του πληθυσμού (με την παιδική φτώχεια να φτάνει το 28,8%) και να χτυπάει κυρίως μονογονεϊκά και πολυμελή νοικοκυριά, τους οικονομικά μη ενεργούς και τους ηλικιωμένους. Επίσης αναφέρουν έχουμε νοικοκυριά που αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, όπως τροφή, στέγη, ενέργεια.

Η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζοντας το τραγικό πρόβλημα, δεσμεύτηκε να προσπαθήσει να ανακόψει την πορεία προς μια ολοκληρωτική κοινωνική καταστροφή. Το Σχέδιο Νόμου, το οποίο έχει σταλεί από το Υπουργείο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, είναι ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης με τρεις παροχές που θα ανακουφίσουν τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και θα συντελέσουν στην εργασιακή και κοινωνική τους επανένταξη, αποκαθιστώντας, κατά το δυνατόν, την κοινωνική συνοχή.

Σημειώνεται ότι στον προσδιορισμό των επωφελούμενων θα δοθεί προτεραιότητα στις οικογένειες με ανήλικα παιδιά, στους ανέργους και τους μακροχρόνια ανέργους, στους ενοικιαστές που απειλούνται με έξωση και σε οικογένειες που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει την πρόσβαση στα τρία αυτά βασικά αγαθά.

Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις θα εξειδικευτεί η πρώτη εφαρμογή των μέτρων με ειδικά κριτήρια και διαδικασίες καθώς και συνέργεια των δράσεων που ήδη υλοποιούνται ή προβλέπεται να υλοποιηθούν ώστε να υπάρξει το μέγιστο δυνατό όφελος.

Τέλος οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την έμπρακτη Κοινωνική Αλληλεγγύη και την οργανωμένη Κοινωνική Πρόνοια, ώστε επιτέλους να μπουν τα θεμέλια για ένα Κοινωνικό Κράτος που θα είναι σύγχρονο, αποτελεσματικό, δίκαιο και με απλές διαδικασίες αναγνώρισης και κάλυψης των πραγματικών αναγκών.


Διαβάστε Περισσότερα »

Υποδοχή Αγίας Κάρας Οσίου Σεραφείμ


Διαβάστε Περισσότερα »

Σε ταμεία και αποθεματικά ψάχνει η κυβέρνηση λεφτά για τα δάνειαΣτα ταμεία και στα αποθεματικά ψάχνει η κυβέρνηση για να μαζέψει τα λεφτά ώστε πληρώσει δάνεια και τις υποχρεώσεις του Μαρτίου.Με πρώτη προτεραιότητα να μην μείνει ακάλυπτη δανειακή υποχρέωση της χώρας, το οικονομικό επιτελείο «ξεσκονίζει» κάθε εναλλακτική πηγή άντλησης ρευστότητας ενώ εξετάζει μια προς μία τις δαπάνες του μήνα με στόχο να «παγώσει» ότι δεν είναι απολύτως απαραίτητο να πληρωθεί.

Τα διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μπαίνουν στο «στόχαστρο»  -ήδη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την μεταφορά των διαθεσίμων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Τράπεζα της Ελλάδας- ενώ οι επιστροφές φόρων σχεδιάζεται να γίνονται από εδώ και στο εξής με το… σταγονόμετρο.

Ακόμη και η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης φαίνεται να αναβάλλεται για… αργότερα. Παρά το γεγονός ότι αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών εξήγγειλε την καταβολή του από την προηγούμενη εβδομάδα, χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων δεν έχουν μπει ακόμη.

Και η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης φαίνεται να αναβάλλεται για… αργότερα

Στο… περίμενε είναι και εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες οι οποίοι δεν έχουν εισπράξει την επιστροφή φόρου από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Η προσοχή του οικονομικού επιτελείου, είναι εστιασμένη στις ασφυκτικές ημερομηνίες των δανειακών υποχρεώσεων οι οποίες για τον Μάρτιο έχουν ως εξής:

·        6/3: Ποσό 298.676.079 πρέπει να καταβληθεί στο ΔΝΤ

·        6/3: Ποσό  1.400.000.000 αφορά σε λήξεις εντόκων γραμματίων

·        13/3: Ποσό 336.010.589 πρέπει να καταβληθεί στο ΔΝΤ

·        13/3: Ποσό  1.600.000.000 αφορά σε λήξεις εντόκων γραμματίων

·        16/3: Ποσό 560.017.648 πρέπει να καταβληθεί στο ΔΝΤ

·        20/3: Ποσό 336.010.589 πρέπει να καταβληθεί στο ΔΝΤ

·        20/3: Πόσο 1.600.000.000 αφορά σε λήξεις εντόκων γραμματίων

Για την κάλυψη αυτών των υποχρεώσεων και μέχρι να υπάρξει κάποια εξέλιξη από τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές (π.χ αξιοποίηση των κερδών της ΕΚΤ από τα ελληνικά ομόλογα, αύξηση του ορίου για έκδοση εντόκων γραμματίων μέτρα που και τα δύο συναντούν ευρύτατες αντιρρήσεις από την πλευρά των δανειστών), το οικονομικό επιτελείο είναι υποχρεωμένο να «ξεσκονίσει» τα ταμειακά διαθέσιμα όλων των διαθέσιμων φορέων.

Στο «μικροσκόπιο» έχουν ήδη μπει τα διαθέσιμα του ΟΑΕΔ (ενδέχεται το θέμα να εξεταστεί σε νέα συνεδρίαση του ΔΣ του οργανισμού μέσα στην εβδομάδα) ενώ ήδη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία μεταφέρονται περί τα 200 εκατ. ευρώ από τα διαθέσιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΤτΕ.

Η απόφαση αναφέρει: «Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τήρηση των διαθεσίμων ταμειακών υπολοίπων του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π./ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., που δε θα χρησιμοποιούνται άμεσα για πληρωμές δικαιούχων, σε έντοκο λογαριασμό εκτός του τραπεζικού ιδρύματος του Οργανισμού Πληρωμής, ήτοι στην Τράπεζα της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα).

Τα ταμειακά αυτά υπόλοιπα μπορεί να προέρχονται είτε από επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε από την Προχρηματοδότηση στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή/και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας».

Αντίστοιχες συζητήσεις έχουν γίνει και με τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία όμως προς το παρόν εμφανίζονται απρόθυμα –ή αδύναμα- να ανταποκριθούν δεδομένου ότι τα ταμειακά τους διαθέσιμα στις εμπορικές τράπεζες έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Έτσι, η προσπάθεια θα συνεχιστεί και σε άλλους φορείς. Ήδη έχει ανοίξει θέμα με τα νοσοκομεία ενώ η αναζήτηση θα φτάσει μέχρι και στα… μουσεία όπως το μουσείο της Ακρόπολης.

Με τα διαθέσιμα των φορέων της γενικής κυβέρνησης, γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι δανειακές ανάγκες. Για τις δημοσιονομικές ανάγκες –ήδη υπάρχει δημοσιονομικό έλλειμμα- εξετάζεται πάγωμα όλων των δαπανών που δεν είναι απολύτως απαραίτητες.

Το επίδομα θέρμανσης –ο λογαριασμός του οποίου έχει φουσκώσει καθώς υπήρξαν αθρόες αγορές το τελευταίο δίμηνο- ακόμη δεν δόθηκε παρά το γεγονός ότι εξαγγέλθηκε.

Οι αγρότες περιμένουν την επιστροφή του ειδικού φόρου ενώ προς «πάγωμα» οδεύουν και οι περισσότερες επιστροφές από φόρο εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ.


Διαβάστε Περισσότερα »

Νέα παράταση ως 31 Μαρτίου για τα μισθωτήρια αγροτικής γης


Νέα παράταση μέχρι τις 31 Μαρτίου στην προθεσμία (έληξε στις 27 Φεβρουαρίου) γαι την υποβολή της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων προβλέπει απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Συγκεκριμένα με την απόφαση της ΓΓΔΕ παρατείνεται μέχρι 31/3/2015 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων για τις εκμισθώσεις που συνάφθηκαν μέχρι την 31/12/2014.

Η ΓΓΔΕ για την απόφαση της επικαλείται την μη έγκαιρη πληροφόρηση των εκμισθωτών αγροτικών εκτάσεων για την υποχρέωση υποβολής πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

Η απόφαση αναφέρει τα εξής: «Παρατείνεται μέχρι 31/3/2015 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων από την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ 1013/7−1−2014 (ΦΕΚ Β΄ 32) απόφασης για τις εκμισθώσεις που συνάφθηκαν μέχρι την 31/12/2014».


Βρείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ με την Παράταση υποβολής δήλωσης στοιχείων εκμίσθωσης αγροτικών εκτάσεων.pdf

Διαβάστε Περισσότερα »

Σε άτακτη υποχώρηση η Αγκυρα-Απέσυρε ολοκληρωτικά την προκλητική notam

Σε άτακτη υποχώρηση εξαναγκάστηκε η Αγκυρα η οποία απέσυρε ολοκληρωτικά την προκλητική notam με την οποία επεδίωκε να δεσμεύσει για 10 μήνες το μισό Αιγαίο για αεροναυτικές ασκήσεις.

Μετά την έντονα διαβήματα της ελληνικής κυβέρνησης σε ΝΑΤΟ, ΕΕ, ICAO και Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, η Τουρκία αρχικά αναδιπλώθηκε, εξαιρώντας το πρωί της Δευτέρας το κομμάτι που συμπεριελάμβανε και ελληνικό έδαφος, την Λήμνο.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε νέα ακυρωτική NOTAM με την οποία επέμενε να πάρει πίσω η Αγκυρα την προκλητική της απόφαση συνολικά.

Ετσι, μετά από αλλεπάλληλες τηλεφωνικές συνεννοήσεις και διπλωματικές επαφές, η Τουρκία υποχρεώθηκε να εκδώσει και δεύτερη διορθωτική ΝΟΤΑΜ, την υπ’ αριθμόν Α904/15, περίπου στις 14.30 το μεσημέρι της Δευτέρας, αποσύροντας ολόκληρη την προκλητική ΝΟΤΑΜ Α0889/15 που είχε εκδοθεί την περασμένη Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Διαβάστε Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣ ΑΙΧΜΕΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ

O ΑΙΧΜΕΑΣ για χειρόγραφα  μισθωτήρια αγροτεμαχίων έως 960 ευρώ ανά  έτος

Το τμήμα Λογιστικής εξυπηρέτησης των αγροτών σας ενημερώνει ότι  σήμερα 2/3/2015 δόθηκε στην δημοσιότητα η ΠΟΛ.1028/23.1.2015 με την οποία τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1013/7.1.2014 που αφορά στην υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ( Taxis ).
Σημαντικό ενδιαφέρον για τους αγρότες παρουσιάζει η προαιρετική υποχρέωση υποβολής για τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ. Επίσης σε περιπτώσεις προαιρετικής υποβολής, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως 31.3.2015  για τις εκμισθώσεις που συνάφθηκαν μέχρι την 31/12/2014 .
Αισθανόμαστε πλήρη δικαίωση από τις εξελίξεις αφού και ύστερα από τις παρεμβάσεις του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λιβαδειάς Ο ΑΙΧΜΕΑΣ και αντιπροέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ   κκ Γιώργου Ανέστη  όπως είχαμε ενημερώσει σχετικά με το θέμα σε δελτίο τύπου που είχε δημοσιευθεί στις 6/2/2015 σχετικά με το μηνιαίο όριο μίσθωσης, αλλά και ύστερα από το υπόμνημα που είχαμε αποστείλει ως ΑΣ ΑΙΧΜΕΑΣ στο Υπουργείο Οικονομικών στις 17/2/2015 ( Αρ. πρωτοκόλλου 392/17-5-2015) επιλύεται  ένα από τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο εν όψει μάλιστα του ΟΣΔΕ 2015 .

Δείτε το δελτίο τύπου στις 6/2/2015 : 
http://www.paseges.gr/el/news/Epiasan-topo-oi-parembaseis-toy-Giwrgoy-Anesth-gia-thn-epistrofh-FPA-agrotwn-kai-hlektronika-misthwthria


Με εκτίμηση ,
Αγροτικός Συνεταιρισμός Ο ΑΙΧΜΕΑΣ
Πληροφορίες καθημερινά 08:30 – 16:00 ,
Σοφοκλέους 16 – Λιβαδειά και στα τηλέφωνα 22610 - 24697 & 89833
Διαβάστε Περισσότερα »

Συνελήφθη 50χρονος για ναρκωτικά στη Θήβα

Συνελήφθη 50χρονος ημεδαπός για ναρκωτικά στη Θήβα

Κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης


Συνελήφθη, χθες (01-03-2015) το μεσημέρι στη Θήβα, από αστυνομικούς της Β’ Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βοιωτίας, 50χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στον 50χρονο, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, αναμεμειγμένη με καπνό.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών.
Διαβάστε Περισσότερα »

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
    Λιβαδειά, 2/3/2015
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (ΑΝΟΙΞΗ 2015)
…γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα…

Στην προσπάθεια της γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος, που αποκλείει μεγάλη μερίδα πολιτών από την πρόσβαση στην τεχνολογία της πληροφορίας και της γνώσης, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς σε συνεργασία με τον Σύλλογο ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ξεκινά έναν νέο κύκλο Μαθημάτων Νέων Τεχνολογιών για Ενήλικες, από τις 16 Μαρτίου μέχρι τις 15 Ιουνίου 2015. Συγκεκριμένα:

Τα μαθήματα θα είναι ΑΥΤΟΤΕΛΗ. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει όποια και όσα μαθήματα επιθυμεί.
Χρόνος διεξαγωγής: Από 16 Μαρτίου μέχρι και 15 Ιουνίου 2015, σχεδόν κάθε Δευτέρα 6-8 μμ, (δείτε παρακάτω)
Σε ποιους απευθύνονται: Αρχαρίους χρήστες και έχοντες βασική γνώση Η/Υ
Εισηγήτρια: Κατερίνα Κεράστα
Όριο συμμετοχών για τη λειτουργία του τμήματος: 5 το ελάχιστο και 14 το ανώτερο άτομα
Υποβολή Δήλωσης συμμετοχής ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ από την υλοποίηση του μαθήματος.
Προϋποθέσεις: Η υποβολή της online φόρμας http://goo.gl/U9MyI9 + Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής (10 €) στο Σύλλογο Φίλοι της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς
Θα κρατηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Επιθυμητή η χρήση, από όσους συμμετέχοντες διαθέτουν, του προσωπικού τους laptop.

Κόστος συμμετοχής:
Α) ΔΩΡΕΑΝ :
-ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΥ
-ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET)
-ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (GMAIL)
-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ EBOOKS
-ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Β) 10 € ανά μάθημα ή 20 € για όλα τα παρακάτω:
-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (GOOGLE DOCS)
-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ (MS POWERPOINT)
-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ (MOVIE MAKER)
-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (SOCIAL MEDIA)
-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΥ (TIPS)
Το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ συμμετοχής δεν θα ξεπερνά τα 20 €, και δε σχετίζεται με τη συνδρομή στο σύλλογο. Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες λειτουργίας του μηχανογραφικού τμήματος της Βιβλιοθήκης.

Βεβαίωση Παρακολούθησης: θα δοθεί στο τέλος του κύκλου μαθημάτων (μετά την 1/7/15).

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ αναλυτικά
1)
16 Μαρτίου
 ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΥ

2)
23 Μαρτίου
 ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET)3)
30 Μαρτίου
 ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (GMAIL)4)
20 Απριλίου
 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (Google Docs)5)
27 Απριλίου
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ (MS POWERPOINT)6)
04 Μαΐου
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ (MOVIE MAKER)7)
11 Μαΐου
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ EBOOKS8)
18 Μαΐου
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (SOCIAL MEDIA)9) 0
8 Ιουνίου
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ10)
15 Ιουνίου
 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΤΟΝ Η/Υ ΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στο site της Βιβλιοθήκης http://www.liblivadia.gr ή στα τηλ. 22610.89979 και 89970  89970 ή στο email: aikker@gmail.com


ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
http://www.liblivadia.gr  |  vivlivad@gmail.com | Τηλ. 22610.89970  |  FAX 22610.81028

Διαβάστε Περισσότερα »

Ψήφισμα του Δ.Σ.Λιβαδειάς για τον θάνατο του Γεωργίου Καλογήρου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς, με την πληροφορία του θανάτου του πρώην Βουλευτή Βοιωτίας, Δημοτικού Συμβούλου και δικηγόρου Γεωργίου Καλογήρου, συνήλθε σήμερα 2 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση, προκειμένου να αποδώσει την πρέπουσα και επιβαλλόμενη τιμή στον άνθρωπο, που διακρίθηκε για την εργατικότητα, την προσήνεια, την ηπιότητα και την ευγένεια του χαρακτήρα του, αλλά και για το πάθος του για την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου μας.
Σε ένδειξη δε πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής, ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος ως ακολούθως:
ΨΗΦΙΣΜΑ
1.- Να εκφράσει προς την οικογένεια του μεταστάντος την βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.
2.- Να παραστεί σύσσωμο το Δ.Σ. στην τελετή της κηδείας του.
3.- Να καταθέσει στεφάνι στη σορό του εκ μέρους της Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου
4.- Να συνοδεύσει την σορό του η Δημοτική Φιλαρμονική Λεβαδέων. 
5.- Να παραχωρηθεί τάφος τιμής ένεκεν.
6.- Να διαβαστεί το παρόν ψήφισμα στην κηδεία του, να επιδοθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος και να δημοσιευθεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης μας.
        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ


Διαβάστε Περισσότερα »

Συνελήφθη η Αγγελική, συνεργός του Χριστόδουλου Ξηρού-βίντεοΣυνελήφθη τη Δευτέρα η 22χρονη Αγγελική Σπυροπούλου, η οποία ήταν η Νο 1 καταζητούμενη στην υπόθεση του Χριστόδουλου Ξηρού.

Η σύλληψη της 22χρονης φοιτήτριας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή  Περιστέρια της Σαλαμίνας. Οι αστυνομικοί αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία μέσα από την καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κατάφεραν να εντοπίσουν το σπίτι που διέμενε η καταζητούμενη. Ηδη έχει μεταφερθεί στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στην Αθήνα και αργότερα σήμερα, θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα Εφετών.

Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη μέσα σε τρεις ημέρες για την ίδια υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι η Αντιτρομοκρατική συνέλαβε το Σάββατο δύο άνδρες, τον 36χρονο «Ιάσονα» και τον 32χρονο «ταχυδρόμο» της οργάνωσης. Επίσης, την Κυριακή συνελήφθη και μια 36χρονη γυναίκα.

Από τότε, η Αστυνομία δήλωνε πως βρισκόταν στα ίχνη της 22χρονης που καταζητείτο τους τελευταίους δύο μήνες, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εδώ και μία εβδομάδα την παρακολουθούσε διακριτικά. Τις τελευταίες ημέρες, το βάρος των αστυνομικών ερευνών για τη σύλληψη της 22χρονης είχε επικεντρωθεί στα νότια προάστια της Αττικής, με ιδιαίτερη έμφαση σε Πειραιά, Δραπετσώνα και Σαλαμίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 22χρονη φοιτήτρια χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Εύη Στατίδη και είχε αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, προκειμένου να μην εντοπιστεί.

Η φοιτήτρια από το Αίγιο φέρεται να ήταν συνδετικός κρίκος του Ξηρού με τα έγκλειστα μέλη της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς. Μάλιστα, άλλες πληροφορίεςαναφέρουν ότι κατά τους δύο μήνες που καταζητείτο, η Αγγελική Σπυροπούλου διέμενε σε σπίτια συγγενών των αδελφών Τσάκαλου, που είναι έγκλειστοι στον Κορυδαλλό για συμμετοχή τους στη Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς. Και αυτό το σπίτι στα Περιστέρια Σαλαμίνας όπου συνελήφθη η 22χρονη, στην οδό Αγίου Γερασίμου, πίσω από την εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, είναι ιδιοκτησίας συγγενούς των φυλακισμένων μελών των Πυρήνων.


Διαβάστε Περισσότερα »

Ολες οι αλλαγές στην Παιδεία -Τι θα γίνει με τράπεζα θεμάτων, βαθμό προαγωγής, αξιολόγηση και υπό διαθεσιμότητα εκπαιδευτικούς

Το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του και ύστερα από μια διαφωνία για το τι θα γίνει με τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς, παρουσίασε τις αλλαγές που θα επιφέρει το νέο νομοσχέδιο που αναμένται να κατατεθεί στη Βουλή.

Με αφορμή συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας με την ΟΛΜΕ και αντιπροσωπεία καθηγητών σε διαθεσιμότητα την περασμένη εβδομάδα, έγινε  γνωστό τι θα περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί άμεσα, ώστε να «αντιμετωπισθούν δυσλειτουργίες που έχουν παρουσιαστεί στην εκπαίδευση την τρέχουσα χρονιά».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας:

    Καταργείται η Τράπεζα Θεμάτων.
    Ο βαθμός προαγωγής των μαθητών στην Α' και Β' Λυκείου δεν θα συνυπολογίζεται στον βαθμό εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
    Επανέρχεται ως βαθμός προαγωγής ο γενικός μέσος όρος "εννέα και πέντε δέκατα" (9,5).
    Αναστέλλονται οι σημερινές νομοθετικές ρυθμίσεις περί αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει πλατιά διαβούλευση σχετικά με τον τρόπο αποτίμησης του διδακτικού έργου και των τρόπων λειτουργίας των διδακτικών μονάδων προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της δουλειάς όλων και όχι της τιμωρίας.
    Επανασυστήνονται οι τομείς και ειδικότητες της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που καταργήθηκαν στα ΕΠΑΛ ώστε να διευκολυνθεί η επαναφορά στα σχολεία των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να προσληφθούν 500 εκπαιδευτικοί για Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη σε ΕΠΑΛ και να καλυφθούν τα σοβαρά εκπαιδευτικά κενά που έχουν δημιουργηθεί στα σχολεία.
    Επαναφορά όλων των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Με την ίδια ρύθμιση θα δοθεί η δυνατότητα επιλογής στους εκπαιδευτικούς που ήδη τοποθετήθηκαν σε διοικητικές θέσεις να επιστρέψουν σε εκπαιδευτικές θέσεις.
    Αναστέλλονται οι ρυθμίσεις που αφορούν  συγχωνεύσεις ή καταργήσεις σχολικών μονάδων ώστε να επανεξεταστούν ορισμένες από τις καταργήσεις που έγιναν με αποκλειστικά οικονομικά κριτήρια.
    Παράλληλα θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αναφορικά με αιτήματα που έχουν οικονομικό κόστος, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας κατέστησε σαφές πως δεν μπορεί να υπάρξει άμεση δέσμευση. «Τα αιτήματα θα εξετάζονται όσο οι οικονομικές συνθήκες της χώρας το επιτρέπουν» επισημαίνεται σχετικά.

Το μπλέξιμο με την κατάργηση του ΑΣΕΠ

«Ουδέποτε έκανα οποιαδήποτε δήλωση για κατάργηση του ΑΣΕΠ και για την όλη διαδικασία επιλογής για την πρόσληψη εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», δηλώσε ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς το Σάββατο και μετά από δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας Τάσου Κουράκη  περί κατάργησης που ΑΣΕΠ στις εξετάσεις των εκπαιδευτικών.

Ο κ. Κουράκης, πάντως, ζήτησε από την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης να καταθέσει τις προτάσεις της για ένα ενδεχόμενο νέο σύστημα διορισμών και ένα σύστημα επιλογής στελεχών και τις αρμοδιότητες τους στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης συμμετοχής και τω όρων διαβούλευσης σχετικά με όλα τα σημαντικά ζητήματα της εκπαίδευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.


Διαβάστε Περισσότερα »

Ανατροπές στο ασφαλιστικό: Οι 7 αλλαγές στο συνταξιοδοτικό -Ποιοι πλήττονται

Αλλαγές, πάλι στο Ασφαλιστικό, καθώς εντός του Μαρτίου και μέχρι τον Ιούνιο, οπότε και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, θα ανασταλεί η εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων που είχε προωθήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ παράλληλα θα προωθηθούν αλλαγές τόσο στις επικουρικές όσο όμως και στο εφάπαξ.

Ετσι, οι αλλαγές που θα γίνουν στο Ασφαλιστικό μέσα στο επόμενο τετράμηνο συνοψίζονται στα εξής, σύμφωνα με το Εθνος, έχουν ως εξής:

    Συντάξεις: Αναστάλλεται ο νέος τρόπος υπολογισμού
    Μηδενικό έλλειμμα: Παγώνουν οι ρυθμίσεις για το μηδενικό έλλειμμα στα επικουρικά ταμεία.
    Εφάπαξ: Το ζήτητημα για το εφάπαξ θα συζητηθεί εκ του μηδενός καθώς ειδικά σε περιπτώσεις όπως σε αυτές των συνταξιούχων του Δημοσίου οι εκκρεμείς υποθέσεις είναι πολλές και απαιτείται είτε κούρεμα των ποσών, είτε τμηματική καταβολή. (Πληροφορίες αναφέρουν ότι με 28.000 αιτήσεις σε αναμονή όλα δείχνουν ότι πάμε σε έναν συνδυασμό των δύο παραπάνω μέτρων.)
    Πρόωρες συντάξεις: Δεν θα θιγούν οι ασφαλισμένοι πριν το 1983, ενώ σε ό,τι αφορά σε παλαιούς ασφαλισμένους θα δοθούν κίνητρα σε ταμεία όπως το ΙΚΑ ώστε να μπορέσουν να βρουν εργασία και να αποφύγουν την πρόωρη σύνταξη.
    Μητέρες ανηλίκων: Δεν αναμένεται να θιγούν. Σε Ταμεία όπως αυτό του Δημοσίου αναμένεται να υπάρξουν αντικίνητρα για την πρόωρη σύνταξη με αύξηση του πέναλτι για όσους βγαίνουν πρόωρα.
    ΔΕΚΟ και Τράπεζες: Αναμένεται να μπουν στο στόχαστρο οι συνταξιοδοτήσεις με εθελούσια έξοδο.
    Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αναμένεται να δοθούν κίνητρα με περισσότερες ασφαλιστικές κατηγορίες ώστε να συνεχίσει η ροή χρήματος προς το Ταμεία.
 iefimerida.gr
Διαβάστε Περισσότερα »

Πριν 13 χρόνια αποσύρθηκε η δραχμή!


Την 1η Μαρτίου του 2002 αποσύρεται από την κυκλοφορία η δραχμή από νόμιμο χρήμα στην Ελλάδα...
μαζί με άλλα έντεκα ευρωπαικά νομίσματα και το ευρώ γίνεται το κοινό νόμισμα για τις δώδεκα χώρες της Ευρώπης.


Η δραχμή είναι ένα από τα αρχαιότερα νομίσματα του κόσμου. Από τον 7ο αιώνα π.Χ. οι Αθηναίοι έφτιαξαν το πιο εξελιγμένο νόμισμα της εποχής, τη δραχμή!

Ήταν το πρώτο νόμισμα που κατασκευαζόταν με καλούπια. Έτσι, όλα τα κέρματα ίσης αξίας ήταν όμοια στη μορφή, ακριβώς όπως συμβαίνει και στις μέρες μας. Η δραχμή πολύ σύντομα –ήδη από τον 6ο αιώνα- έγινε αποδεκτή σε ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο. Μάλιστα οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου τη διέδωσαν σε μια ακόμα μεγαλύτερη περιοχή, που περιλάμβανε τη σημερινή Σύρια, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, ακόμα και την Ινδία. Ακόμα και όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία άρχισε να εξαπλώνεται προς την Ανατολή και να κατακτά και τις ελληνικές πόλεις – κράτη, συνεχίστηκε η χρήση της δραχμής. Σταδιακά όμως άρχισε να ατονεί, καθώς επικράτησε το ρωμαϊκό νόμισμα, το δηνάριο.Στο Βυζάντιο η δραχμή πλέον εξαφανίζεται ολοκληρωτικά, καθώς θεσπίστηκε ως επίσημο νόμισμα της Αυτοκρατορίας το «Σολδίο». Κι όμως ύστερα από τόσους αιώνες, η δραχμή κατάφερε να αναβιώσει, χάρη στον πρώτο βασιλιά της ελεύθερης Ελλάδας, τον Όθωνα. Αν και Γερμανός στην καταγωγή, ο Όθωνας γνώριζε πολύ καλά τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τον θαύμαζε βαθιά.

Έτσι αποφάσισε να καταργήσει τον φοίνικα και να δώσει το όνομα της δραχμής στο νόμισμα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, που άρχισε να κυκλοφορεί το 1833. Από το 2002 η δραχμή καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το ευρώ. Όμως αξίζει να θυμόμαστε την ιστορία της και θαυμάσουμε τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα που κυκλοφόρησαν μέσα στους αιώνες αφού απεικονίζουν σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής ιστορίας.
Διαβάστε Περισσότερα »

Απεβίωσε ο Γ. Καλογήρου, πρώην βουλευτής και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚΑπεβίωσε το Σάββατο σε ηλικία 87 ετών ο πρώην Βουλευτής Βοιωτίας του ΠΑΣΟΚ (1981 – 1989) και δικηγόρος στη Λιβαδειά Γιώργος Καλογήρου. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεσθεί στον Μητροπολιτικό Ναό Λιβαδειάς αύριο Δευτέρα στις 3 μμ.

Ο Γ. Καλογήρου ιστορικό στέλεχος του Κινήματος, έντιμος και ιδεολόγος πολιτικός άφησε το στίγμα του τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή όσο και στην τοπική κοινωνία της Λιβαδειάς την οποία αγάπησε και ακούραστα υπηρέτησε από όποια θέση και αν βρέθηκε.
viotianet.gr
Διαβάστε Περισσότερα »

Ανοιξιάτικος ο καιρός σήμερα -Λιακάδα και υψηλές θερμοκρασίες

Αισθητή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός τη Δευτέρα, με κύρια χαρακτηριστικά την ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας.Αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε κεντρικά και βόρεια η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί.
Ανεμοι: μεταβλητοί 3 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 03 έως 15 βαθμούς κελσίου.

Νησιά Ιόνιου, Ηπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών βροχών.
Ανεμοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στο νότιο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 05 έως 17 βαθμούς κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: λίγες νεφώσεις. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί.
Ανεμοι: μεταβλητοί 3 α 4 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 06 έως 17 βαθμούς κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: λίγες νεφώσεις.
Ανεμοι: δυτικοί 3 με 5, ενισχυόμενοι από το απόγευμα στα 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 09 έως 17 βαθμούς κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
Καιρός: λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 10 έως 17 βαθμούς κελσίου.

Αττική
Καιρός: λίγες νεφώσεις.
Ανεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 08 έως 17 βαθμούς κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί
Ανεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασια: από 06 έως 14 βαθμούς κελσίου.


Διαβάστε Περισσότερα »

Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

Ξαφνική ένταση: Η Τουρκία θέλει να κόψει το Αιγαίο στη μέση – Εντονο διάβημα Τσίπρα-Κοτζιά

Εντολή στο ΥΠΕΞ να προχωρήσουν σε έντονο διάβημα προς ΝΑΤΟ, Ε.Ε, ICAO και την Τουρκία έδωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά την προκλητική ενέργεια της Αγκυρας να ζητήσει να «κοπεί στη μέση» το Αιγαίο για δέκα μήνες, στο πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων.

Ολα ξεκίνησαν την Παρασκευή 27/2, όταν η Τουρκία εξέδωσε notam (αγγελία) με την οποία ζητά από αύριο Δευτέρα, 2 Μαρτίου και για δέκα μήνες, μέχρι τις Δεκεμβρίου του 2015, να πραγματοποιηθούν στρατιωτικές βολές με πραγματικά πυρά, σε μια τεράστια έκταση στο Αιγαίου που εκτείνεται από την Λήμνο μέχρι την Σκύρο.

Στην ουσία η Αγκυρα «κόβει στη μέση» το Αιγαίο, καθώς η γεωγραφική αυτή κάλυψη, πιάνει όχι μόνο ελληνικό εναέριο χώρο καθώς ανήκει εξ ολοκλήρου στο FIR Αθηνών, αλλά ακόμη και ελληνικό έδαφος, της Λήμνου. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς που ισχύουν, αρμόδια αρχή για την έκδοση τέτοιου είδους ανακοινώσεων, είναι μόνο η Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών εκτιμούσαν αυτή την κίνηση ως μια από τις πλέον σοβαρές, επικίνδυνες και προκλητικές κινήσεις της γείτονος.

Ετσι ο Νίκος Κοτζιάς επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό και του περιέγραψε την κατάσταση. Αμέσως, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε τις σχετικές οδηγίες και ο υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε τις εντολές να γίνει διάβημα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: Το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ενωση, την ICAO (τον διεθνή υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) και φυσικά την ίδια την Αγκυρα προκειμένου να ακυρωθεί η συγκεκριμένη τουρκική notam, για στρατιωτικές ασκήσεις.


Διαβάστε Περισσότερα »

Προσφορά για Μπρικέτες Schweighofer ΜΟΝΟ 240 ο Τόνος!!!!Οι μπρικέτες αποτελούν την εναλλακτική λύση για μια σύγχρονη και φιλική προς το περιβάλλον θέρμανση.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί για καυσόξυλα.
Ειναι 100% φυσικό προϊόν και όταν καίγονται παράγουν εξαιρετικά χαμηλούς ρύπους και βλαβερές ουσίες.
Παρασκευάζονται από καθαρά πριονίδια από υψηλής ποιότητας πλατύφυλλα δέντρα (καστανιά, οξιά, δρυς), χωρίς τη χρήση συνθετικών ουσιών ή πρόσθετων.
Οι μπρικέτες είναι καθαρές και εύκολες στην αποθήκευση, καθώς είναι συσκευασμένες σε αεροσταγή πακέτα των 5 κιλών το καθένα.
Είναι καθαρό υλικό και δεν αφήνουν στάχτες (0,5 - 0,6% στάχτη).
Εχουν μεγάλη θερμογόνο δύναμη, καθώς 1 κιλό μπρικέτας αποδίδει όσο περίπου 2 κιλά ξύλα.
Δεν πετάνε σπίθες, αποφεύγοντας περαιτέρω ζημιές στο χώρο.
Το να θεωρούμε ότι, επειδή το ξύλο είναι περίπου 50% πιο φθηνό από την μπρικέτα είναι και πιο οικονομικό καύσιμο, είναι λάθος.
Η μπρικέτα έχει διπλάσια θερμική δύναμη από το ξύλο  σε σύγκριση ενός κιλού.
Οι μπρικέτες είναι κατάλληλες για:συμβατικά και ενεργειακά τζάκια,ξυλόσομπες, σόμπες - λέβητες,
ξυλόφουρνους και ξυλολέβητες.

Σε μας θα βρείτε:Καυσόξυλα,Pellet,Μπριγκέτες,Schweighofer  Αυστρίας. ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ
ΜΟΝΟ 2,40 το κιλό και 240 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ!!!!Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ 2262061574
Τζουνάρας Αθανάσιος Βάγια Θηβών
Διαβάστε Περισσότερα »

Η Βοιωτία στα Γήπεδα-Όλα τα αποτελέσματα
Α' Κατηγορια Βοιωτιας 
Αποτελεσματα 22η Αγωνιστικης
Παρνασσος Αραχωβας - ΑΟ Θηβα                                             0-4  Τελικο
Αναγεννηση Σχηματαριου - ΠΑΟΚ Κοκκινου                           1-1 Τελικο
Απολλων Ακραιφνιου - ΑΕ Δηλεσιου                                         2-1 Τελικο
ΠΑΟΚ Κυριακιου - ΑΟ Υπατο                                                   1-0 Τελικο
Ενωση ΑΣΑ - Κιθαιρωνας Καπαρελλιου                                    0-0 Τελικο
ΑΕ Ορχομενος - Παμβαγιακος                                                     0-3 Τελικο
Αμβρυσσεας Διστομου - Επαμεινωνδας Λευκτρων                     3-0 Τελικο
Δαφνη Ερυθρων - Παναλιαρτος                                                   2-1 Τελικο

Α' Κατηγορια Βοιωτιας
η Βαθμολογία σε 22 Αγωνες
1. ΑΟ Θηβα                              64
2. Κιθαιρωνας Καπαρελλιου.   47
3. Παρνασσος Αραχωβας         43
4. Παμβαγιακος.                       41
5. Aναγεννηση Σχηματαρίου.   34
6.  Αμβρυσσεας Διστομου.       34
7. Ενωση ΑΣΑ                          33
8.  ΠΑΟΚ Κοκκινου.                32
9. ΠΑΟΚ Κυριακιου                 31
10. ΑΕ Δηλεσι                           29
11. Δάφνη Ερυθρων                  29
12. Επαμεινωνδας Λευκτρων.   20
13. Απολλων Ακραιφνιου.        20
14. ΑΟ Υπατο.                          19
15. ΑΕ Ορχομενος.                   11
16. Παναλιαρτος.                        0

** η Ενωση ΑΣΑ ξεκινησε με -2

Α' Κατηγορια Βοιωτιας
23η Αγωνιστικη
ΑΟ Θηβα - Απολλων Ακραιφνιου
Παρνασσος Αραχωβας - Δαφνη Ερυθρων
Παμβαγιακος - Αναγεννηση Σχηματαριου
Κιθαιρωνας Καπαρελλιου - Επαμεινωνδας Λευκτρων
Παναλιαρτος - ΠΑΟΚ Κυριακιου
ΑΕ Δηλεσι - ΑΕ Ορχομενος
Παναλιαρτος - ΠΑΟΚ Κυριακιου
ΑΟ Υπατο - Αμβρυσσεας Διστομου


B' Kατηγορια Βοιωτιας 1ος Ομιλος
Αγωνες που ειχαν Αναβληθει
ΑΟ Παυλο - Πανδαυλειακος                       1-1
Πηγασος Αγιας Αννας - ΑΟ Καστρο          2-0

η Βαθμολογία σε 17 Αγωνες
Β' Κατηγορια Βοιωτιας 1ος Ομιλος
1. Θεσπιακος.                             45
2. Νίκη Λαφυστιου.                   35
3. Πηγασος Αγίας Αννας.          30
4. Πανδαυλειακος.                     28
5. Πανγεωργικος.                       21
6. Παναθηναϊκός Κυριακιου.    22
7. Κυπαρισσος Αντικυρας.       13
8. ΑΣ Λεονταριου.                    13
9. ΑΟ Παύλο.                           13
10. ΑΟ Υψηλαντης.                  11
11. ΑΟ Κάστρο.                        -2

*** ο ΑΟ Καστρο ξεκινησε με -8

Β' Κατηγορια Βοιωτιας 1ος Ομιλος
18η Αγωνιστικη
ΑΟ Υψηλαντης - Παναθηναικος Κυριακιου
Πανγεωργικος - Νικη Λαφυστιου
Πανδαυλειακος - Πηγασος Αγιας Αννας
ΑΟ Καστρο - ΑΟ Θεσπιακος
ΑΣ Λεονταριου - Κυπαρισσος Αντικυρας
Ρεπο ....ΑΟ Παυλο

Β' Κατηγορια Βοιωτιας 2ος Ομιλος
Αποτελεσματα 17ης Αγωνιστικης
Ιωνικος Αστερας Θηβας - Ηρακλης Ασωπιας                      0-1
ΑΟ Πλαταιων - ΑΟ Ασκρης                                                7-0
Δοξα Μουρικιου/Πελοπιδας - Κεραυνος Αγιου Θωμα        1-2
ΑΟ Μαυρομματι - Ελλοπιακος                                            1-2
Ολυμπιαδα Οινοφυτων - ΑΕΣ Ελεωνας                               2-1
Αρματηλατης -  ΑΕ Δερβενοχωρια                                      5-0

η Βαθμολογία σε 17 Αγωνες
1. Αρματηλατης                            43
2. ΑΟ Πλαταιες                            41
3. Δόξα Μουρικιου/Πελοπιδας    34
4. Κεραυνός Αγίου Θωμά            30
5. Ηρακλής Ασωπιας                   30
6. Ολυμπιάδα Οινοφυτων            29
7. Ιωνικός Αστέρας Θήβας          25
8. Ελλοπιακος                              25
9. ΑΕΣ Ελεωνας                          16
10. ΑΕ Δερβενοχωρια                   9
11. ΑΟ Ασκρης                             9
12. ΑΟ Μαυρομματιου                 3

Β' Κατηγορια Βοιωτιας
2ος Ομιλος 18η Αγωνιστικη
Ελλοπιακος - ΑΟ Πλαταιων
Κεραυνος Αγιου Θωμα - Ιωνικος Αστερας Θηβας
ΑΟ Ασκρης - Ηρακλης Ασωπιας
ΑΕ Δερβενοχωρια - ΑΟ Μαυρομματι
ΑΕΣ Ελεωνα - Δοξα Μουρικιου/Πελοπιδας
Ολυμπιαδα Οινοφυτων - Αρματηλατης
                                                                  
thivaspor1.blogspot.gr/
Διαβάστε Περισσότερα »

Η αμαρτωλή ιστορία με τα κρατικά αυτοκίνηταΗ «Καθημερινή» κάνει λόγο για τις απογραφές και τις απόπειρες κατάργησης των κρατικών αυτοκινήτων. Οι άκαρπες προσπάθειες από το 1924.
Η υπόθεση με τα κρατικά αυτοκίνητα είναι γνωστή. Οι απογραφές -που δεν ολοκληρώνονται ποτέ- δίνουν νούμερα απίθανα: το 1991 τα κρατικά αυτοκίνητα ήταν 22.000, τα επόμενα τρία χρόνια οι απογραφές έμειναν στη μέση, ενώ στην επίσημη απογραφή του Δεκεμβρίου 2006, ο αριθμός τους έφτασε τις 58.000 που μας «φέσωναν» 350 εκατομμύρια τον χρόνο. Η επόμενη απογραφή το 2010 έμεινε και αυτή στη μέση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Καθημερινής», τον Οκτώβριο του 2009 αποφασίστηκε από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου η μείωση των κυβικών των κρατικών αυτοκινήτων και ο αριθμός των δικαιούχων τους. Η λέξη-κλειδί ήταν τα «υβριδικά», έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν, ούτε το περιβάλλον, ούτε και την κρατική τσέπη.

Τουλάχιστον αυτό ήταν το σχέδιο. Οταν ο Φ. Πετσάλνικος άρχισε να ρωτά τους βουλευτές για το τι αυτοκίνητο ήθελαν, για μεταχειρισμένο δε συζητούσε κανείς. Οπως έλεγαν, «αυτό είναι ενεργοβόρο», ενώ οι υβριδικές Lexus και Mercedes ήταν φιλικές προς το περιβάλλον... Κι έτσι, η Βουλή εφοδιάστηκε με 160 Lexus, αξίας 72.000 ευρώ, με 75 Mercedes, 55 Audi, 25 BMW και 17 Saab.

Από τους 300 βουλευτές, μόνον οι 4 ζήτησαν απλό αυτοκίνητο των 26.000 ευρώ για τις μετακινήσεις τους. Αποτέλεσμα: κάθε βουλευτικό όχημα κόστιζε μέχρι 1.500 ευρώ τον μήνα με τη μέθοδο leasing, δηλαδή 5,5 εκατομμύρια  για 300 αυτοκίνητα!

Τον Φεβρουάριο του 2012, μπήκε πλαφόν κυβικών στα κρατικά αυτοκίνητα, ώστε να περιοριστεί το κόστος τους κατά 35%. Ενάμιση χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2013, ο τότε υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρακάλεσε τους συναδέλφους τους να περιορίσουν τα κρατικά οχήματα, για τα οποία οι φορολογούμενοι πλήρωναν 320 εκατομμύρια τον χρόνο. Η νέα εγκύκλιος που βγήκε, έθετε ως διορία για την απόσυρση του μεγάλου κυβισμού αυτοκινήτων την 31η Ιανουαρίου 2014. Η τελευταία απόπειρα για την απόσυρση έγινε πριν λίγο καιρό από τον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.
Από το 1924

Ενενήντα χρόνια πριν, το 1924, η κυβέρνηση Παπαναστασίου ήταν η πρώτη που επιχείρησε να καταργήσει τα κρατικά αυτοκίνητα. Στην Αθήνα, τότε, κυκλοφορούσαν 3.000 οχήματα, ανάμεσά τους και τα κρατικά. Το 1951, η κυβέρνηση Σ. Βενιζέλου - Γ. Παπανδρέου διέταξε την αντικατάσταση των πολυτελών υπουργικών αυτοκινήτων «διά των ειδικώς παραγγελθέντων εις Γερμανίαν, μικρών και οικονομικών αυτοκινήτων μάρκας ''Opel''». Τα «Οpel», όμως, δεν έλυσαν το πρόβλημα και στις 10 Δεκεμβρίου του 1951, ο Ν. Πλαστήρας κατήργησε ξανά τον εθνικό στόλο αυτοκινήτων. Το ίδιο έκανε και ο Αλ. Παπάγος: τον Μάρτιο του 1953 αποφασίστηκε να περιοριστούν στα μισά τα κρατικά οχήματα που τότε ήταν περίπου 2.000.

Σήμερα ξεπερνούν τις 50.000. Συνεπώς,  αν ο Αλέξης Τσίπρας καταφέρει να τα καταργήσει, θα έχει πετύχει αυτό που δεν πέτυχαν ο Βενιζέλος, ο Παπαγός και ο Πλαστήρας.


Διαβάστε Περισσότερα »

Ξεκινά το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
    Ξεκινά το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και σε πρώτη φάση θα καλυφθούν 32.433 θέσεις σε δήμους.
    Η σχετική προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ θα βγει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.Οι θέσεις θα είναι πεντάμηνης διάρκειας και η αμοιβή των ανέργων που θα μπουν στο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπολείπεται του...νομοθετημένου κατώτατου μισθού. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με βάση τα κριτήρια και τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του ΟΑΕΔ υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Για τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στους δήμους υπήρξε συνάντηση της αναπληρώτριας υπουργού, Ράνιας Αντωνοπούλου, με το προεδρείο της ΚΕΔΕ. Το επόμενο διάστημα θα οριστικοποιηθούν οι τελικές λεπτομέρειες για την επόμενη προκήρυξη, που θα αφορά στις 19.577 θέσεις κοινωφελούς εργασίας των υπουργείων, των εποπτευόμενων φορέων τους και των περιφερειών. ό προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 200 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το μέσο κόστος ανά ωφελούμενο ανέρχεται στο ύψος των 4.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης με τους δημάρχους, η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας αποσαφήνισε ότι στο επόμενο κοινωφελές πρόγραμμα θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Στόχος είναι να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες των ανέργων και των τοπικών κοινωνιών.
Σημειώνεται πως στη συνάντηση της Ράνιας Αντωνοπούλου με το προεδρείο της ΚΕΔΕ συμφωνήθηκε:
1. Η επικαιροποίηση της ορθής κατανομής των αιτούμενων θέσεων ανά δήμο.
2. Η αναγκαιότητα περαιτέρω περιγραφής της θέσης εργασίας και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος.
3. Η καλύτερη ενημέρωση των ανέργων που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Η ΚΕΔΕ συμφώνησε στην έκδοση υλικού στο οποίο θα περιλαμβάνονται ο «χάρτης» των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των ανέργων που θα τοποθετηθούν στις συγκεκριμένες θέσεις.


Διαβάστε Περισσότερα »

Στον αέρα οι δηλώσεις για φόρο εισοδήματος του 2015

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για το νέο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αντιλαμβάνεται ότι η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του 2015 βρίσκεται αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον «αέρα».

Ενώ, βάσει νόμου, το ηλεκτρονικό σύστημα του Taxis θα έπρεπε να έχει ήδη ανοίξει από την 1η Φεβρουαρίου, προς το παρόν δεν έχουν εκδοθεί ούτε καν τα νέα έντυπα η τροποποίηση των οποίων είναι επιβεβλημένη δεδομένου ότι έχουν επέλθει σειρά αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία.

Κι όχι μόνον αυτό: στα λογιστικά γραφεία των επιχειρήσεων, δεν έχει σταλεί ακόμη η εγκύκλιος που θα ξεκαθαρίζει με ποιο τρόπο θα αποσταλούν φέτος τα στοιχεία για τα εισοδήματα των μισθωτών στις εφορίες προκειμένου να γίνει η αυτόματη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν έχουν ακόμη ενημερώσει τις φορολογικές αρχές για τις αποδοχές των συνταξιούχων ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκεται και η αποστολή των στοιχείων των τόκων καταθέσεων από τις τράπεζες.

Με δεδομένο ότι από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί το νέο έντυπο, αλλά και από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η αποστολή των στοιχείων για τα εισοδήματα των μισθωτών θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες προκειμένου να συγκεντρώσει το υπουργείο Οικονομικών στοιχεία για 8,2 εκατομμύρια φορολογούμενους, το ρεαλιστικό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ότι το ηλεκτρονικό σύστημα θα ανοίξει μετά το Πάσχα όταν το 2014 –χρονιά κατά την οποία και πάλι καταλήξαμε να δίνουμε παρατάσεις για την υποβολή των δηλώσεων- το σύστημα είχε ανοίξει από τον Φεβρουάριο.

Αυτό σημαίνει ότι τα λογιστικά γραφεία θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου εξήντα ημέρες για την υποβολή τουλάχιστον έξι εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων. Το …έργο των παρατάσεων είναι εξαιρετικά πιθανό να το δούμε και φέτος κάτι που σημαίνει ότι εκατομμύρια φορολογούμενοι να καταλήξουν να φτάσουν στο γκισέ της εφορίας για να πληρώσουν τέλη Αυγούστου ή ακόμη και Σεπτέμβριο.

Η φετινή χρονιά, έχει δύο ιδιομορφίες σε σχέση με την περυσινή που λειτουργούν και οι δύο εις βάρος των εσόδων:

1. Οι επιχειρήσεις, ενώ υπέβαλαν δηλώσεις Απρίλιο, τώρα και αυτές θα κάνουν δηλώσεις τον Ιούνιο. Αυτό σημαίνει ότι θα λείψουν από τον φετινό προϋπολογισμό τα έσοδα που πέρυσι εισπράχτηκαν Μάιο και Ιούνιο.

2.Οι συνταξιούχοι, έχουν προκαταβάλει ένα μεγάλο μέρος από τον φόρο που τους αναλογεί καθώς από τον Αύγουστο του 2014 και μετά γίνεται παρακράτηση επί του αθροίσματος των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και όχι σε κάθε σύνταξη ξεχωριστά όπως γινόταν πριν τον Αύγουστο του 2014. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος του φόρου, έχει ήδη παρακρατηθεί από πέρυσι.


Διαβάστε Περισσότερα »

Τι λέει ο ΕΦΕΤ για τις διοξίνες σε κρέατα της ελληνικής αγοράς
    "Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε"

«Η εμπειρία έχει δείξει ότι επιμόλυνση με διοξίνες οφείλεται κυρίως σε κατανάλωση από ζώα... επιμολυσμένης με διοξίνες ζωοτροφής και όχι στη ρύπανση του περιβάλλοντος», σημειώνει ο προϊστάμενος της διεύθυνσης του ΕΦΕΤ, Κώστας Μπαρμπέρης, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να μας εφησυχάζει» το γεγονός ότι σήμερα οι διοξίνες στο κρέας, βρίσκονται σε επίπεδα ασφαλή για την υγεία του Έλληνα καταναλωτή.

Προσθέτει μάλιστα ότι καθώς στην Ελλάδα η βιομηχανική δραστηριότητα είναι περιορισμένη, πέραν των ζωοτροφών προσοχή θα πρέπει να δίνεται στους άλλους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν επιμόλυνση με διοξίνες, όπως είναι η βόσκηση των ζώων κοντά σε χωματερές και σημεία ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων.

Σε έρευνα που πρόκειται να παρουσιαστεί από τον ίδιο στο Πανελλήνιο Συνεδρίο για το κρέας και τα προϊόντα του, που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη και στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Detrop, επισημαίνεται επίσης ότι η πρόσληψη διοξινών απο τον άνθρωπο μπορούν να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στο νευρικό, ανοσοποιητικό και το ενδοκρινικό σύστημα, να επηρεάσουν την αναπαραγωγική λειτουργία, ενώ μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και καρκίνο.
Διαβάστε Περισσότερα »

Προγράμματα δια βίου μάθησης του Δήμου Τανάγρας


Διαβάστε Περισσότερα »

O Eορτασμός των Αγίων Θεοδώρων στη Θήβα


Παρουσία πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε στον Εορτάζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό των Αγίων Θεοδώρων Θηβών ο Πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός των Αγίων Θεοδώρων ,  μετά Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος χοροστατούν τος τού Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ.κ. Γεώργιου με την παρουσία δεκάδων Ιερέων , τού Εφημέριου τού Ιερού Ναού Πανοσιολογιότατου Πατέρα Δανιήλ , και
εκπροσώπων Φορέων τού Nομού .
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η Λιτάνευση τής Ιερής Θαυματουργής Εικόνας των Αγίων Θεοδώρων με τη συνοδεία μικρού Στρατιωτικού Αγήματος τού ΚΕΠΒΘηβών στα περίχωρα τής Ενορίας των Αγίων Θεοδώρων .Διαβάστε Περισσότερα »

Πώς θα πάρετε επιδότηση 50% για να φτιάξετε επιχείρηση - ενισχύσεις και στον αγροδιατροφικό τομέα


Έξι τοπικά προγράμματα Leader με κοινοτικές ενισχύσεις σε εννέα νομούς της χώρας με επιδοτήσεις που καλύπτουν ακόμη και το 50% των επενδυτικών δαπανών που θέλουν να κάνουν αγρότες οι οποίοι επιθυμούν να έχουν μία επιπλέον επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά και μικροί επιχειρηματίες.

Oι επενδύσεις πρέπει να αναδεικνύουν και να αξιοποιούν τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής όπου αυτές θα γίνουν.


Tα προγράμματα Leader είναι της Θεσσαλονίκης που λήγει στις 2 Mαρτίου, του Πάρνωνα που αφορά τους νομούς Λακωνίας και Aρκαδίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων τη 12η Mαρτίου, της Tριχωνίδας με δικαιούχους νομούς της Aιτωλοακαρνανίας, της Eυρυτανίας και της Λευκάδας και ημερομηνία κατάθεσης φακέλων τη 17η Mαρτίου και του Hρακλείου Kρήτης με τους επενδυτές να έχουν δικαίωμα κατάθεσης προτάσεων έως τις 27 Φεβρουαρίου.


Προσεχώς θα προκηρυχθεί και το τοπικό Leader της Aχαΐας. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν σε συγκεκριμένες περιοχές των προαναφερόμενων νομών επιδοτήσεις είτε για νέες είτε για υφιστάμενες δραστηριότητες. Aνάμεσα σε αυτές είναι μικρά τουριστικά καταλύματα, βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, επαγγελματικά εργαστήρια, παραδοσιακά καφενεία, ουζερί και ταβέρνες, μικρά παντοπωλεία κ.λπAναλυτικά ανά δράση, οι επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες που επιδοτούνται είναι:Aύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων


Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων.

Περιλαμβάνονται:

1. Mονάδες τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος και κρεατοσκευασμάτων

2. Tυροκομεία

3. Mικρές μονάδες παραγωγής γιαούρτης

4. Mονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αβγών

5. Mμονάδες τυποποίησης και συσκευασίας μελιού

6. Mονάδες αναπήνισης κουκουλιών

7. Mονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών

8. Aποθηκευτικοί χώροι δημητριακών

9. Eλαιοτριβεία

10. Oινοποιεία

11. Eπιχειρήσεις συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών

12. Eπιχειρήσεις συσκευασίας, τυποποίησης και διαλογής πατάτας

13. Eπιχειρήσεις συσκευασίας τυποποίησης και διαλογής σύκων

14. Eπιχειρήσεις συσκευασίας τυποποίησης και διαλογής οσπρίων

15. Eπιχειρήσεις συσκευασίας τυποποίησης και διαλογής ξηρών καρπών

16. Mεταποιητικές μονάδες φρούτων

17. Mονάδες χυμοποίησης οπωρών

18. Eργαστήρια μαρμελάδων

19. Eργαστήρια παρασκευής γλυκών κουταλιού

20. Mονάδες παραγωγής τουρσιών

21. Mονάδες παραγωγής ψητών λαχανικών

22. Mονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

23. Mονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικούAύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων
Mπορούν να επιδοτηθούν δαπάνες για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης και εμπορίας δασοκομικών προϊόντων, όπως:

24. Mονάδες μεταποίησης και εμπορίας στρογγυλής ξυλείας όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων, καυσόξυλων, φελλού, ερικόριζας.

Iδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής


H δράση αφορά την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των χώρων εστίασης και αναψυχής. Eπιδοτούνται:

25. Παραδοσιακές ταβέρνες

26. Kαφενεία

Oι παρεμβάσεις δύνανται να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, με χρήση τοπικών υλικών (πέτρα, ξύλο), χρήση παραδοσιακών αρχιτεκτονικών μορφών (στέγη) και χωρίς υπερβολές στη μορφή.

Iδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
Eνδεικτικά μπορεί να ενισχυθεί η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός:

27. Xώρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (παιδότοποι) για την εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών, δημιουργώντας χώρους για την παραμονή και φύλαξη παιδιών τα οποία θα αξιοποιούν τον χρόνο τους με δημιουργική απασχόληση και μάθηση.

Eνισχύονται και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου:

28. Παντοπωλεία

29. Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

30. Λιανικό εμπόριο ειδών τουρισμού και λαϊκής τέχνης

31. Kομμωτήρια

32. KουρείαIδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων

H δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων σε:

33. Eπισκέψιμα αγροκτήματα που μπορούν να περιλαμβάνουν υποδομές διανυκτέρευσης, εστίασης, αναψυχής, χώρους άσκησης εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων, χώρους γευσιγνωσίας - οινογνωσίας, μεταποίησης - τυποποίησης γεωργικών προϊόντων, εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την καθετοποίηση της παραγωγής του αγροκτήματος.

Iδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.H δράση αφορά ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση. Eνδεικτικά αναφέρονται: 34. Eπιχειρήσεις παραγωγής ψωμιού και άλλων αρτοσκευασμάτων

35. Eπιχειρήσεις παραγωγής νωπών και διατηρουμένων ειδών ζαχαροπλαστικής

36. Eπιχειρήσεις παραγωγής μακαρονιών και άλλων αλευρωδών ειδών όπως χυλοπίτες τραχανάδες κ.λπ.

Iδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδωνΣτο πλαίσιο αυτής της δράσης ενισχύεται η ίδρυση νέων ή η βελτίωση ήδη υφιστάμενων πολύ μικρών επιχειρήσεων. Eνδεικτικά έργα είναι η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής προϊόντων, όπως:

37. Xειροτεχνήματα μεταλλουργίας

38. Xειροτεχνήματα ξυλοτεχνίας

39. Παραγωγή προϊόντων κεραμικής

40. Ξύλινες κατασκευές (καρέκλες, έπιπλα, έπιπλα κουζίνας)

41. Kατασκευή γεωργικών μηχανημάτων

42. Kατασκευή γεωργικών εργαλείων

43. Πλεκτήρια – υφαντήριαIδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρουEπιδοτούνται εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ειδικές μορφές τουρισμού:

44. Iαματικός τουρισμός

45. Oρειβατικός τουρισμός

46. Aεραθλητικός τουρισμός

47. Iππικός τουρισμός

48. Kαταδυτικός τουρισμός

49. Xώροι γευσιγνωσίας.Iδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

 H δράση αυτή αφορά στη δημιουργία, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό:

50. Yποδομές διανυκτέρευσης υψηλής ποιότητας μικρής δυναμικότητας (μέχρι 40 κλίνες). Eπιλέξιμες δαπάνες, ανάλογα με τη δράση, είναι η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων, η προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, η αγορά καινούργιων οχημάτων - ισοθερμικών βυτίων για τη μεταφορά του γάλακτος, τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης - εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, η αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού.

Eπίσης επιλέξιμες δαπάνες είναι για την αγορά λοιπού εξοπλισμού π.χ. παραδοσιακών ξύλινων σκαφών για τις περιπτώσεις περιηγητικού ή καταδυτικού τουρισμού, δαπάνες αγοράς οχημάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ.
Διαβάστε Περισσότερα »

"Μάρτης" ή "Μαρτιά" - Το έθιμο των Βαλκανίων με τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα

Ο Μάρτης ή Μαρτιά είναι ένα παμπάλαιο έθιμο, με βαλκανική διασπορά. Πιστεύεται ότι έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα, και συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια. Οι μύστες των Ελευσίνιων Μυστηρίων έδεναν μια κλωστή, την Κρόκη, στο δεξί τους χέρι και το αριστερό τους πόδι.

Από τη 1η ως τις 31 του Μάρτη, τα παιδιά φορούν στον καρπό του χεριού τους ένα βραχιολάκι, φτιαγμένο από στριμμένη άσπρη και κόκκινη κλωστή, τον Μάρτη ή Μαρτιά. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ο Μάρτης προστατεύει τα πρόσωπα των παιδιών από τον πρώτο ήλιο της Άνοιξης, για να μην καούν. Τον φτιάχνουν την τελευταία μέρα του Φλεβάρη και τον φορούν την πρώτη μέρα του Μάρτη, πριν βγουν από το σπίτι.

Σε μερικές περιοχές ο Μάρτης φοριέται στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού σαν δαχτυλίδι για να μην σκοντάφτει ο κάτοχός του. Το βραχιολάκι αυτό το βγάζουν στο τέλος του μήνα, ή το αφήνουν πάνω στις τριανταφυλλιές όταν δουν το πρώτο χελιδόνι, για να τον πάρουν τα πουλιά και να χτίσουν τη φωλιά τους.

Το έθιμο του Μάρτη γιορτάζεται ίδιο και απαράλλαχτο στα Σκόπια με την ονομασία Μάρτινκα και στην Αλβανία ως Βερόρε. Οι κάτοικοι των δυο χωρών φορούν βραχιόλια από κόκκινη και άσπρη κλωστή για να μην τους «πιάσει» ο ήλιος, τα οποία και βγάζουν στα τέλη του μήνα ή όταν δουν το πρώτο χελιδόνι. Άλλοι πάλι, δένουν τον Μάρτη σε κάποιο καρποφόρο δέντρο, ώστε να του χαρίσουν ανθοφορία, ενώ μερικοί τον τοποθετούν κάτω από μια πέτρα κι αν την επόμενη ημέρα βρουν δίπλα της ένα σκουλήκι, σημαίνει ότι η υπόλοιπη χρονιά θα είναι πολύ καλή.

Τηρώντας παραδόσεις και έθιμα αιώνων, οι Βούλγαροι, την πρώτη ημέρα του Μάρτη, φορούν στο πέτο τους στολίδια φτιαγμένα από άσπρες και κόκκινες κλωστές που αποκαλούνται Μαρτενίτσα. Σε ορισμένες περιοχές της Βουλγαρίας, οι κάτοικοι τοποθετούν έξω από τα σπίτια τους ένα κομμάτι κόκκινου υφάσματος για να μην τους «κάψει η γιαγιά Μάρτα» (Μπάμπα Μάρτα, στα βουλγαρικά), που είναι η θηλυκή προσωποποίηση του μήνα Μάρτη.

Η Μαρτενίτσα λειτουργεί στη συνείδηση του βουλγαρικού λαού ως φυλαχτό, το οποίο μάλιστα είθισται να προσφέρεται ως δώρο μεταξύ των μελών της οικογένειας, συνοδευόμενο από ευχές για υγεία και ευημερία.

Το ασπροκόκκινο στολίδι της 1ης του Μάρτη φέρει στα ρουμανικά την ονομασία Μαρτιζόρ. Η κόκκινη κλωστή συμβολίζει την αγάπη για το ωραίο και η άσπρη την αγνότητα του φυτού χιονόφιλος, που ανθίζει τον Μάρτιο και είναι στενά συνδεδεμένο με αρκετά έθιμα και παραδόσεις της Ρουμανίας. Σύμφωνα με την μυθολογία, ο Θεός - Ήλιος μεταμορφώθηκε σε νεαρό άνδρα και κατέβηκε στη Γη για να πάρει μέρος σε μια γιορτή. Τον απήγαγε, όμως, ένας δράκος, με αποτέλεσμα να χαθεί και να βυθιστεί ο κόσμος στο σκοτάδι.

Μια ημέρα ένας νεαρός, μαζί με τους συντρόφους του σκότωσε τον δράκο και απελευθέρωσε τον Ήλιο, φέροντας την άνοιξη. Ο νεαρός έχασε τη ζωή του και το αίμα του -λέει ο μύθος- έβαψε κόκκινο το χιόνι. Από τότε, συνηθίζεται την 1η του Μάρτη όλοι οι νεαροί να πλέκουν το «Μαρτισόρ», με κόκκινη κλωστή που συμβολίζει το αίμα του νεαρού άνδρα και την αγάπη προς τη θυσία και άσπρη που συμβολίζει την αγνότητα.


Διαβάστε Περισσότερα »

Βροχές και καταιγίδες σήμερα -Πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα

Αστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, ενώ θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν βαθμιαία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί μέτριοι με σταδιακή εξασθένηση και στο υπόλοιπο Αιγαίο δυτικοί νοτιοδυτικοί σχεδόν μέτριοι έως μέτριοι και πρόσκαιρα ισχυροί. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τοπικά βορειοδυτικοί σχεδόν μέτριοι έως μέτριοι.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ:

Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: νεφώσεις τοπικά αυξημένες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι πρόσκαιρα έντονα, βαθμιαία όμως από το απόγευμα και από τα δυτικά θα εξασθενήσουν.
Ανεμοι: μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιόνιου, Ηπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια τμήματα μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν.
Ανεμοι: ασθενείς και από το μεσημέρι βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ηπειρο 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοτέρα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα.
Ανεμοι: από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μεγίστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: άστατος κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα δυτικά.
Ανεμοι: δυτικοί 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές και μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί με την ιδία ένταση.
Θερμοκρασία: από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μεγίστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική
Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και προς το μεσημέρι καταιγίδα. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.
Ανεμοι: νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί με την ιδία ένταση.
Θερμοκρασία: από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που το απόγευμα θα σταματήσουν.
Ανεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.
Διαβάστε Περισσότερα »

O Παναγιώτης Ψωμιάδης πουλάει παπούτσια για διαβητικούς στην TV (ΒΙΝΤΕΟ)


Ο πιο γνωστός «Ζορό» στην Ελλάδα, φαίνεται πως «ζήλεψε τη δόξα» του τηλεαστέρα Άδωνι Γεωργιάδη…

Ο λόγος; Ο ίδιος ετοιμάζεται για τον ρόλο τηλεπωλητή! Στο δοκιμαστικό βίντεο ακούγεται να λέει για το  παπούτσι που κρατά στα χέρια του: «Είναι φτιαγμένο από ειδικό υλικό, κατάλληλο να απορροφά κραδασμούς στο περπάτημα… Είναι άνετο, ξεκούραστο, κατάλληλο για τραυματισμένα πόδια. Το σημαντικότερο; Το προλαμβάνειν αντί του θεραπεύειν».

Ο ίδιος δήλωσε σχετικά πως «πρέπει να δουλέψω για να κρατηθώ όρθιος. Και στο κάτω κάτω η δουλειά δεν είναι ντροπή».
Διαβάστε Περισσότερα »

Τop 10 τελευταιες 7 μερες