Eδώ... ξεπετάγεται η είδηση

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Με 24 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 2η του μηνός Αγούστου  2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης,

         
  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :


1. Aναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017 (Η εισήγηση θα σταλεί ηλεκτρονικά)
2. Έγκριση της Έκθεσης  αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 μέχρι 30/6/2017    (Β΄τρίμηνο). (312/2017 Απόφαση Ο.Ε)
3. Ανατροπή Αποφάσεων ανάληψης Υποχρέωσης
4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2017,
5. Αποδοχή ποσού <86.025,00ΕΥΡΩ> των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους -1η και 2η μηνιαία κατανομή έτους 2017.
6. Ονοματοδοσία ανωνύμου πλατείας στην συνοικία “Ζαγαράς” του Δήμου Λεβαδέων σε Πλατεία Παναγιώτη Στάμου.
7. Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:- Δομή Παροχής Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο , Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200, λόγω επικαιροποίησης στοιχείων.
8. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων της Β/Θμιας Εκαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων” για την ένταξη του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου) Λιβαδειάς.
9. Λήψη απόφασης περί  σύναψης  Διαδημοτικής Συνεργασίας και αποδοχή των όρων αυτής μεταξύ του Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας  και του Δήμου Λεβαδέων ,  με σκοπό την υποστήριξή του Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας  ,  ως προς την εποπτεία του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας»,   σύμφωνα με το άρθρο της 6 της ΚΥΑ Δ.23/14435-1135/30.3.2016, και την υποβοήθησή του προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες που ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ
10. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων γενικών υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων , του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για το έτος 2017.
11. Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών -συνδρομή Α΄εξαμήνου “ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
12. «Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,
           για εργασίες επισκευής – συντήρησης των οχημάτων & μηχανημάτων».
13. Εγκριση Α ΄Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ”
14. Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο κατασκευής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ & ΑΙΣΧΥΛΟΥ” (Η Απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ θα σταλεί ηλεκτρονικά)
15. Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της ΔΕΥΑΛ με τίτλο “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΗΝΙΟΧΟΥ”(Η Απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ θα σταλεί ηλεκτρονικά)
16. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους τελών άρδευσης λόγω  λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης -Μπαλάσκα Σωτηρίου
17. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους τελών άρδευσης λόγω  λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης- Πέτσα Παναγιώτη
18. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης συμφωνητικού  με φιλοζωικό σωματείο για την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Λεβαδέων.
19. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/14-07-2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. περί κατάρτισης – έγκρισης Ισολογισμού - Απολογισμού οικον. ετών 2011-2012-2013
20. Προγραμματισμός και διάθεση πίστωσης  για την συνδιοργάνωση του Δήμου με την Ομοσπονδία ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ Ελλάδος του διεθνούς τουρνουά   ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ HELLAS OPEN INTERNATIONAL 2017 , στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς.
21. Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση του 36ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού Ελικώνα .
22. Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ Παρορίου του Δήμου Λεβαδέων και διάθεση πίστωσης
23. Προγραμματισμός   εκδηλώσεων εορτασμού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ Αλαλκομενών και διάθεση πίστωσης
24. Έγκριση γενομένων δαπανών για τη συνδιοργάνωση της όπερας ΙΙ Trovatore.                                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                     
                                                     ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ